logo

Bekijk alle vacatures

Onderwijscontroller

Amsterdam, Noord-Holland

Amsterdam West Binnen de Ring zoekt per 1 februari 2023 een:

Onderwijscontroller (0,4-0,6 fte)

Onze organisatie

AWBR bestaat sinds 1 augustus 2007. 17 Openbare basisscholen in stadsdeel West vallen onder AWBR. AWBR werkt met zeven andere stichtingen voor openbaar basisonderwijs in Amsterdam samen in de Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam. Naast de 17 scholen heeft de organisatie een Raad van Toezicht, een bestuurder en een bestuurskantoor. Bevoegd gezag is de bestuurder die door de Raad van Toezicht van AWBR is benoemd om leiding te geven aan de gehele organisatie. De bestuurder wordt bijgestaan door het bestuurskantoor, met specialisten op het gebied van huisvesting, personeel, financiën en onderwijsbeleid. Elke school heeft een medezeggenschapsraad waarin ouders en leerkrachten vertegenwoordigd zijn. Bovenschoolse zaken worden overlegd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De stichting telt ruim 5000 leerlingen en heeft zo’n 500 medewerkers. Zie voor meer informatie over AWBR onze website: awbr.nl en watjijwilt.amsterdam

De functie

In de functie van onderwijscontroller lever je een bijdrage aan de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van de sturing op de kwaliteit van het onderwijs in de organisatie. Het is de taak van de onderwijscontroller om onderwijskundige ondersteuning te bieden in de vorm van informatiemanagement, signalering en data-analyse. Dat is de basis om scholen en bestuur te ondersteunen en te adviseren bij het op orde houden van de kwaliteit en de professionele doorontwikkeling daarvan. Specifieke taken zijn onder meer:

 • Je levert voorschriften, kaders en (rand-)voorwaarden voor evaluatie, monitoring en toepassing op het gebied van onderwijs. Je ontwikkelt analyses en stelt adviezen op ter verbetering.
 • Je ondersteunt en adviseert de scholen bij het sturen op informatie inzake onderwijskwaliteit.
 • Je maakt en monitort een planning voor het uitvoeren van de kwaliteitsonderzoeken en audits zoals opgenomen in het AWBR-beleidskader Sturen op Onderwijskwaliteit.
 • Je neemt deel aan in- en externe kenniskringen met betrekking tot onderwijsinformatie en je vertaalt ontwikkelingen in het onderwijs naar meetbare gegevens.
 • Je draagt zorg voor de kwaliteit en structuur van onderwijsdata en werkt hiertoe samen met hoofd onderwijs, schooldirecteuren, IB-ers en de bovenschools IT coördinator aan de inrichting van een data gestuurd onderwijskwaliteitsinformatie-systeem.
 • Je stelt kwaliteitsrapportages op voor het bestuur, het hoofd onderwijs, de scholen, de GMR en Raad van Toezicht.
 • Je adviseert alle betrokken partijen over het vakgebied en bent aanspreekpunt voor de uitvoering van het beleid.
 • Je adviseert over in- en externe ontwikkelingen, beleidsontwikkelingen en beleidseffecten.

Wij vragen

 • Je hebt een HBO/WO diploma op het terrein van onderwijsbeleid en -ontwikkeling (bijv. onderwijskunde) met circa drie jaar (relevante) werkervaring
 • Je hebt kennis van en ervaring met het opbouwen van data gestuurde informatiesystemen.
 • Je hebt een analytische en gestructureerde werkwijze
 • Je hebt ruime digitale vaardigheden
 • Je hebt kennis van en ervaring met informatiemanagement en data-analyse, systematische kwaliteitszorg en kennis van wet- en regelgeving bij voorkeur in het (primair) onderwijs
 • Je hebt ervaring met het analyseren en vertalen van informatie naar (beleids-) adviezen en met het introduceren, monitoren en beheren van procedures en instrumenten voor kwaliteitszorg
 • Je bent tactisch, empathisch en organisatiesensitief
 • Je hebt een proactieve, pragmatische en dienstverlenende werkhouding
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve en schriftelijke vaardigheden.

Wij bieden

 • Een inspirerende en ambitieuze werkomgeving met kansen om je verder te ontwikkelen
 • Een professioneel en betrokken team van beleidsadviseurs en schooldirecties
 • Een ‘hybride’ manier van werken, dat wil zeggen dat je je werkzaamheden voor een deel thuis kunt uitvoeren
 • Inschaling conform de CAO PO in schaal 11 met diverse aanvullende arbeidsvoorwaarden
Nadere informatie over de functie kun je verkrijgen bij Theo Hooghiemstra, bestuurder van AWBR (020-5150440). Je kunt je sollicitatie sturen naar info@awbr.nl onder vermelding van ‘sollicitatie onderwijscontroller’.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

Deel deze vacature

Powered by